Ga naar de inhoud
4,5 - 15 reviews

Privacybeleid

In deze privacy verklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens als je Voice Your Future gebruikt.

Waarom wordt je stem verzameld?

De analysetool van Voice Your Future wordt gebruikt om je stem te analyseren. Hiermee kunnen we automatisch bepaalde kenmerken identificeren. Bij het gebruik van deze app worden gegevens vastgelegd in de vorm van geluidsopnamen. Deze gegevens worden door Voice Your Future automatisch geanalyseerd. Bij het gebruik van de analysetool worden persoonsgegevens verwerkt. Voice Your Future hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is en dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Voice Your Future is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voice Your Future is gevestigd te Abcoude in Nederland.  Voor vragen kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: info@voiceyourfuture.com. Voor vragen over de beoordeling en de daarbij behorende procedure kun je het beste contact opnemen met de opdrachtgever.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op welke rechtsgrondslag?

Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. Analyse: na de opname wordt de inhoud gebruiktvoor analyse daarmee wordt automatisch een rapport opgesteld voor de deelnemer en/of opdrachtgever;
  2. Onderzoek: De inhoud van het gesprek kan door onderzoekers van Voice Your Future worden gebruikt om haar algoritmen te verbeteren. Denk aan het vergroten van de voorspellende kracht of het tegengaan van bias.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?

Ja, er worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van de analyse. Het betreft hier:

  • Voornaam, achternaam, emailadres, de handtekening die bij de opname in de app wordt aangemaakt.
  • De audio-opname wordt eenmalig gebruikt voor analyse en op deze wijze jouw rapport te genereren. We slaan de audio-opname niet op.

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  • Toegang tot de persoonlijke gegevens, voornaam, achternaam, emailadres, de handtekening die bij de opname in de app wordt aangemaakt, is alleen mogelijk voor medewerkers van Voice Your Future en de opdrachtgever(s). Binnen Voice Your Future is de toegang beperkt tot geautoriseerde medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is vanwege hun rol of functie.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in AWS. De servers staan in Ierland. In dit kader is het goed om te weten dat er ondanks de versleuteling toch persoonsgegevens in het spel zijn. Deze worden niet met derden gedeeld, tenzij Voice Your Future op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  • Jouw bijzondere persoonsgegevens, voornaam, achternaam, emailadres, de handtekening die bij de opname in de app wordt aangemaakt worden maximaal 1 jaar  (zegge twaalf maanden) bewaard.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?

Voice Your Future neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heb ik onder de AVG en hoe kan ik ze gebruiken?

Je kunt jouw recht van bezwaar uitoefenen op grond van artikel 21 AVG. Dit kan als er naar jouw mening specifieke omstandigheden zijn op grond waarvan uw privacybelang zwaarder dient te wegen dan de hiervoor genoemde belangen. Daarnaast heb je op grond van de AVG nog andere rechten die je onder bepaalde voorwaarden kunt inroepen: het recht op inzage, het recht om je gegevens te wijzigen als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn, het recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: info@voiceyourfuture.com